Wednesday, September 29, 2010

അനന്തം ആയ   സമസ്യകളില്‍ നിന്ന് തലയൂരി ലോകത്തെയും എന്നെയും ഞാന്‍ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.. രാവിനും പകലിനും നിറം ഒന്നാവുമ്പോള്‍ പൂകള്‍ക്ക് എന്ത് നിറം ആവും? വീണ്ടും സമസ്യ...ജാലകം തുറക്കുവാനഞ്ഞ കൈകള്‍ വിറയ്ക്കുന്നു...പുറത്തു കാറ്റിനു ക്ഷമകെടുന്നു...

No comments:

Post a Comment